DSP Tingkatan 1 Print
Written by Noorman   
Friday, 10 January 2014 07:23

 

 

Bahasa Melayu

KLIK DI SINI

 

Bahasa Inggeris*

KLIK DI SINI

 

 

Bahasa Cina

KLIK DI SINI

 

 

Bahasa Tamil

KLIK DI SINI

 

 

Bahasa Arab

KLIK DI SINI

 

 

Bahasa Iban

KLIK DI SINI

 

 

Bahasa Kadazandusun

KLIK DI SINI

 

 

Matematik

KLIK DI SINI

 

Sains*

KLIK DI SINI

 

 

Pendidikan Seni Visual

KLIK DI SINI

 

 

Pendidikan Muzik

KLIK DI SINI

 

 

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

KLIK DI SINI

 

 

Pendidikan Islam

KLIK DI SINI

 

 

Pendidikan Moral

KLIK DI SINI

 

 

Pendidikan SiVik dan Kewarganegaraan

KLIK DI SINI

 

 

Sejarah

KLIK DI SINI

 

 

Geografi

KLIK DI SINI

 

 

Kemahiran Hidup Bersepadu

 

- 76: Kemahiran Teknikal

KLIK DI SINI

 

- 77: Ekonomi Rumah Tangga

KLIK DI SINI

 

- 78: Pertanian

KLIK DI SINI

 

- 79: Perdagangan Dan Keusahawanan

KLIK DI SINI

 

 

 

* DSP ditambahbaik 2014

 

 

Last Updated on Friday, 10 January 2014 08:35